Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Trenčianske Jastrabie


13.02.2018

Obec Trenčianska Turná ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Jastrabie".

upno-t.jastrabie.pdf [PDF, 631,3 kB]

Do oznámenia je  možné nahliadnuť i na Obecnom úrade Trenčianska Turná počas pracovných dní.