Preskočiť na obsah

Zhromaždenie Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Trenčianska Turná

07.01.2019

P O Z V Á N K A

Výbor Urbárskej spoločnosti,
pozemkového spoločenstva Trenčianska Turná
913 21 Trenčianska Turná 373

zvoláva Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva
Trenčianska Turná , ktoré sa bude konať

dňa 27. januára 2019 o 14,30 hod.

v Kultúrnom dome Trenčianska Turná 

František S v a t í k
predseda Výboru Urbárskej spoločnosti pozemkového
spoločenstva Trenčianska Turná

pozvanka-urbar-vz-.pdf [PDF, 42,76 kB]