Preskočiť na obsah

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

11.05.2020

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznamujeme Vám, že podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy v Trenčianskej Turnej pre nasledujúci školský rok

začína dnes - 11. mája 2020 a bude trvať do 25. mája.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronicky.

https://trencturna.edupage.org/?