Preskočiť na obsah

Zápis do 1. ročníka

31.03.2021

 

Milí rodičia,

zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/22 je povinný pre zákonných zástupcov detí, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕšia vek 6 rokov.

Pre nepriaznivú epidemickú situáciu sa zápis koná bez osobnej prítomnosti detí.

Pre prihlásenie do našej školy potrebujete vyplniť PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, ktorý je v elektronickej podobe dostupný od 1.  do 30. apríla 2021 na stránke našej školy - https://trencturna.edupage.org/?.

Na začatie prijímacieho konania potrebujeme aj Vašu žiadosť o prijatie dieťaťa (jej varianty spolu s bližším usmernením nájdete na rovnakom mieste na stránke našej školy).

 

                                                                     S úctou  Mgr. Oľga Závacká, zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň