Preskočiť na obsah

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

16.04.2018

Materská škola
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

oznamuje, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

(v súlade so VZN Obce Trenčianska Turná č. 6/ 2016 – určenie miesta a času zápisu dieťaťa)

bude prebiehať v dňoch
16. mája – 17. mája 2018

a to:

v stredu (16.5.2018) od 8:00 do 14:00,
vo štvrtok (17.5.2018 )od 10:00 do 16:00

v budove materskej školy v Trenčianskej Turnej.

Na zápis dovedie zákonný zástupca aj dieťa, ktoré do materskej školy chce prihlásiť.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného detského lekára,
 povinný je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,
 prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V Trenčianskej Turnej, 16. 4. 2018 PaedDr. Beáta Sabová
riaditeľka školy

ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms-maj-2018-1-.pdf [PDF, 282,81 kB]

kriteria-prijatia-do-ms-maj-18.pdf [PDF, 189,81 kB],

zapis-ms-maj-2018-oznam.pdf [PDF, 308,46 kB]