Preskočiť na obsah

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s.

09.11.2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energeických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach

najneskôr do 31.01.2022.

760.2021-vyzva-zapadoslovenska-distribucna.pdf [PDF, 628,24 kB]