Preskočiť na obsah

Vytvorenie geografického informačného systému

03.07.2015

Výsledkom cezhraničnej spolupráce obce Trenčianska Turná (SR) a mesta Bojkovice (ČR) je projekt s názvom Výmenou informácií k prehĺbeniu československej vzájomnosti. Jedným z jeho konkrétnych výstupov je aj vytvorenie geografického informačného systému. Prístup bude cez webové stránky oboch partnerov. Ide o pilotný projekt a záujem evidujú aj z okolitých obcí v rámci mikroregiónu i širšej lokality.

Viac o projekte a portál tu...