Preskočiť na obsah

Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Svinná

17.06.2015

Navrhovaná zmena stavby sa týka telesa rýchlostnej cesty R2, súvisiaceho technického riešenia predmetnej stavby, ako aj zmeny technického riešenia vyvolaných investícii v jej trase.

Oznamenie o zmene .... [PDF, 68.36 kB]

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-trencianska-turna-svinna-