Preskočiť na obsah

Referendum 7.2.2015

08.02.2015

Výsledky referenda v obci Trenčianska Turná


Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie        2 532
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                  740
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                    739
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                       731

Účasť v % 29,22


Otázka č. 1

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

"Áno" 688     "NIE" 39 

 

Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?


"Áno"  673      "NIE" 48 

 

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

"Áno"  652      "NIE" 63