Preskočiť na obsah

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

14.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Úplné znenie oznamu: oznam-povinnost-registracie-chovu-osipanych.pdf [PDF, 477,53 kB]

priloha-c.4-informacne-letaky-amo.pdf [PDF, 523,34 kB]