Preskočiť na obsah

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy 2018

30.08.2018

OZNÁMENIE

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z., o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starosta obce Trenčianska Turná vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pani Ing. Annu Ježíkovú, pracovníčku obecného úradu.

Kandidátne listiny pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej a pre voľbu starostu obce Trenčianska Turná k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 treba odovzdať najneskôr do 11.09.2018 zapisovateľke miestnej volebnej komisie na Obecný úrad :
- počas pracovných dní podľa úradných hodín obce Trenčianska Turná

- v utorok t.j. 11.09.2018
v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.
a
od 16,00 hod. – do 24,00 hod.

na adrese:

Ing. Anna Ježíková
Ul. Kosmatinská č. 92 ( bytovka za kultúrnym domom )
Trenčianska Turná
Mobil: 0902908411

 

harmonogram-obce.pdf [PDF, 217,5 kB]