Preskočiť na obsah

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

24.09.2021

Vážení občania, 

podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto a následne zaplatením poplatku za nájom na 10 rokov. Na cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre sa na hrobové miesta, ku ktorým doposiaľ nebola podpísaná nájomná zmluva, postupne umiestňujú výzvy s kontaktnými údajmi na správcu cintorína.

Po termíne 1.1.2022 bude hrobovým miestam bez nájomnej zmluvy zaslaná výpoveď formou verejnej vyhlášky.

V prípade, že je Vám známy príbuzný takto označeného hrobového miesta, budeme Vám vďační za jeho upozornenie na túto skutočnosť.    

                                                                                                      Ďakujeme.

Ak ste nájomcom, príp. pozostalým a chcete si preveriť platby za konkrétne hrobové miesto, môžete tak urobiť na Obecnom úrade, 913 21 Trenčianska Turná 86, tel. číslo 032/658 52 33.