Preskočiť na obsah

MUDr. Jana Petrášová (lekárka pre deti a dorast) - oznam

15.06.2020

Po zrušení krízové stavu pre COVID-19 naďalej platí mimoriadna situácia vyhlásená ministrom zdravotníctva a usmernenenie hlavnej odborníčky pre primárnu pediatriu v SR

REŽIM RIADENÉHO PRÍSTUPU DO AMBULANCIÍ PRIMÁRNYCH PEDIATROV:

  • TELEMEDICÍNA - telefonické konzultácie, predpisy liekov...
  • Objednávanie pacientov na vyšetrenie až po TELEFONICKEJ KONZULTÁCII
  • Vstup do ambulancie po vstupnej TRIÁŽI (kontakt s COVID-19, karanténa...)
  • Na vyšetrenie dieťaťa a do poradne len s doprovodom jedného rodiča
  • Povinné prekrytie dýchacích ciest u dieťaťa od dvoch rokov života a u rodiča
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe do ambulancie

Ďakujeme za pochopenie.

Viac tu: https://www.petrasova.com/