Preskočiť na obsah

Generálny pardon TVK a.s.

23.08.2018

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vyhlasujú

GENERÁLNY PARDON

Producenti odpadových vôd, ktorí sú pripojení na verejnú kanalizáciu bez zmluvy,
majú v období od 10. 8. 2018 do 30. 9. 2018 možnosť prihlásiť sa a bez sankcií
zlegalizovať svoje pripojenie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej
kanalizácie.
Do termínu 30. 9. 2018 si spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
(TVK) neuplatní náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých producentov, ktorí odvádzajú odpadové vody do
verejnej kanalizácie v správe TVK a majú s TVK uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu
na dodávku vody z verejného vodovodu bez zavedenia služby “odvádzanie a
čistenie odpadových vôd”, prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej
kanalizácie z iných – vlastných zdrojov.
Po skončení Generálneho pardonu si spoločnosť TVK bude v prípade preukázania
neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uplatňovať
voči neoprávneným producentom náhradu škody a aj zmluvnú pokutu ako aj
úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu.
Viac informácií získate na Zákazníckej linke TVK 0850 850 109.

generalnypardon-verziaou.pdf [PDF, 103,97 kB]