Preskočiť na obsah

Čestné prehlásenie - biologicky rozložiteľný odpad

29.10.2020

V zmysle § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nesmie biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu.

Na základe tohto zákona Vás žiadame vypísať tlačivo: Čestné prehlásenie, ktoré môžete doručiť do schránky pri Obecnom úrade, príp. poštou. V čase pandémie koronavírusu stačí podpísané a oskenované Čestné prehlásenie zaslať na e-mail: dane@trencianskaturna.sk.

V prípade, ak ste si dodnes neprevzali kompostér a máte naň nárok, môžete oň požiadať telefonicky na tel. č.: 032/6585222, príp. osobne počas úradných hodín na obecnom úrade.

cestne-prehlasenie.pdf [PDF, 355,13 kB]