Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

  14.02.2020

  OZNAM o prerušení distribúcie elektriny V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom p&…

 • Turnanské fašangy

  11.02.2020

    TURNANSKÉ FAŠANGY dňa 22. februára 2020 s nasledovným programom: 10:00 hod. DFS Štvorlístok - sprievod obcou PRI KULTÚRNOM DOME: 10:30 - 14:00 hod. - predaj zabíjačkových špecialít 11:00 hod. - DFS Štvorlístok - FKS Večernica - Turňanskí helingonkári V KULTÚRNOM DOME: 19:00 hod. -…

 • Výzva Západoslovenská distribučná, a.s.

  31.01.2020

  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadz…

 • Knižnica

  14.01.2020

  Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej je opäť otvorená. Každý utorok od 15:00 hod. do 18:00 hod. K registrácií je potrebné priniesť občiansky preukaz. Pri registrácií detí do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca. Poplatok je u dospelých 1 euro a u detí 0,50 centov. Tešíme sa na Vás.  …

 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Trenčianska Turná

  03.12.2019

  OBECNé ZASTUPITEĽSTVO V TRENČIANSKEJ TURNEJ VYHLASUJE VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TRENČIANSKA TURNá A URČUJE DEŇ KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 26.02.2020 Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej v súlade s § 18a  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v  znení   neskor&sc…

 • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

  04.11.2019

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 Informácie pre voliča (právo voliť, spôsob voľby) Informácie pre voliča Právna úprava k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov…

 • Kúpele v regióne Trenčianske Teplice

  21.10.2019

  8. ročník projektu "KÚPELE V REGIÓNE" Trenčianske Teplice pre obyvateľov našej obce je po roku opäť  a skvelá príležitosť v zimnom období využiť vstupy do termálnych bazénov za zvýhodnené ceny a to od 02.12.2019 do 23.12.2019 v pracovné dni a od 02.01.2020 do 29.02.2020 denne. Cenník: doc…

 • Separovanie odpadu dnes letí

  15.10.2019

  Ľudia triedia odpad najmä vtedy, keď je to pre nich jednoduché. Spoločnosť ASEKOL SK preto vyšla obyvateľom vybraných miest a obcí v ústrety a pripravila pre nich špeciálne zberné nádoby určené na zber drobného elektroodpadu a batérií, tzv. červeno- biele stacionárne kontajnery. Do červeno…

 • Výsledky volieb v Trenčianskej Turnej do EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

  27.05.2019

    Ako sme volili v Trenčianskej Turnej Účasť voličov: 27,11 %   Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v % Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia   162 22,10 SMER - sociálna demokracia   120 16,37 Kresťa…

 • Svetová juniorská jednotka vo voľných vetroňoch je z Trenčianskej Turnej

  18.02.2019

  V Trenčianskej Turnej máme svetovú juniorskú jednotku vo voľných vetroňoch 

 • Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

  27.11.2018

  Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín ZZ/2443/2018/002 o povinnosti registrácie a identifikácie chovu ošípaných - zrušenie výnimky na registráciu  chovov s jednou ošípaných pre vlastnú potrebu. Úplnené znenie oznamu: oznam-rvps-trencin.pdf [PDF, 33,63 kB]  …

 • Portál elektronických služieb

  30.01.2018

  Na tomto odkaze je sprístupnený portál na elektronické služby obce Trenčianska Turná  https://trencianskaturna.esmao.sk/ 

 • Vtáčia chrípka - usmernenie

  21.02.2017

  Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území SR - usmernenie vtacia-chripka-usmernenie.pdf [PDF, 1 MB] vtacia-chripka-priloha.pdf [PDF, 316,99 kB]

 • Oznámenie o zmene "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota"

  04.01.2017

  Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). a) Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 8…

 • Pozemkové úpravy

  28.11.2016

  Oznámenie o zisťovaní záujmu účastníkov konania o pozemkové úpravy – verejná vyhláška  mapky   

 • Vicemajster sveta za rok 2016

  21.09.2016

  Ocenenie za vzornú reprezentáciu obce So začiatkom školského roku sa v našom KD konala aj malá slávnosť. Z rúk starostu obce Ing. Petra Mikulu prevzal Ďakovný list obce Trenčianska Turná junior Samuel Zachara, člen Letecko-modelárskeho klubu- 122 generála M R. Štefánika Trenč. Turná, ktor&y…