Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Zber nebezpečného odpadu

  13.09.2021

  Oznamujeme občanom, že na Zbernom dvore sa uskutoční zber nebezpečného odpadu:   Dňa 24.09.2021 - zber elektroniky Dňa 25.09.2021 v čase od 8.00 - 10.00 hod. - ostatný nebezpečný odpad.         

 • 100. výročie vysviacky chrámu sv. Martina v Trenčianskej Turnej

  13.09.2021

  100. výročie vysviacky chrámu sv. Martina v Trenčianskej Turnej.  Slávnostná sv. omša v Nedeľu 19.9.2021 o 10.30 hod. Slávnostný celebrant – Nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo.        

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  09.09.2021

  Pre jednoduchšiu orientáciu v nariadeniach platných pre jednotlivé okresy podľa COVID Automatu Vám odporúčame navštíviť stránku DIGITÁLNY COVID Automat. https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného…

 • Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

  09.09.2021

  OZNAM o prerušení distribúcie elektriny V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom p&…

 • Výzva pre podnikateľov

  31.08.2021

  Výzva pre podnikateľov - IROP-CLLD-ACU4-511-001 (A1 - Podpora podnikania a inovácií)  Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie…

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Trenčianska Teplá

  26.08.2021

  Obec Trenčianska Teplá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy J. Braneckého 130/15, 914 01 Trenčianska Teplá, s predpokladaným nástupm 01.11.2021. Viac info: https://www.edujobs.sk/praca/29766?regions=3&positions=28…

 • Festival parných lokomotív

  26.08.2021

  Festival parných lokomotív 2021 na Slovensku! Druhý ročník Festivalu Parnej lokomotívy "STEAM 52" sa uskutoční od 18. do 19. septembra 2021, tentoraz v "Perle Považia" v Trenčianskej Teplej. V týchto dňoch budú prechádzať cez našu obec historické parné lokomotívy. https://festivalparnichl…

 • COVID automat - infografiky

  24.08.2021

  Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.  

 • Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

  16.08.2021

  Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021. povinnosti-kanal.pdf [PDF, 229,94 kB]

 • Mimoriadne núdzové opatrenia afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

  04.08.2021

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zasiela "Mimoriadne núdzové opatrenia" zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov vydané Ústredným riaditeľom Prof. MVDr. Jozefom Bírešom s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania. mimoriadn…

 • Knižnica

  23.06.2021

  Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej   Vážení občania, obecná knižnica je od 29. júna do 27. júla, vrátane, zatvorená. Od 3. augusta 2021 opäť otvorená.  Každý utorok od 15:00 hod. do 18:00 hod.   PRAVIDLÁ  NÁVŠTEVY Obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej Vstup do knižnice je možn&y…

 • Medveď v katastri obce Trenčianska Turná

  07.06.2021

  Upozorňujeme občanov, na výskyt medveďa v katastri obce Trenčianska Turná dňa 06.06.21, na Patlíkovej - lokalita  Vypálené. Prosíme, o zvýšenú opatrnosť a obozretnosť  najmä vo večerných hodinách!

 • Deti na koľajniciach

  03.06.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený výskyt detí na koľajniciach aj v našej obci upozorňujeme, že mimoriadne nebezpečné zábavky detí a mládeže na železničných tratiach a v ich blízkosti sa pre tínedžerov môžu zdať ako výborná zábava, no znamená vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti želez…

 • Upozornenie - Cyklisti a nosenie prilby

  12.05.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na nehody, ktoré sa v uplynulých dňoch stali, Vás žiadame o dôslednú kontrolu nosenia prilby u vašich detí pri jazde na bicykli. Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke deti do 15 rokov sú povinné nosiť prilbu všade. Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s v&yac…

 • MOM v Trenčíne - aktualizácia

  23.03.2021

  Aktuálne v Trenčíne funguje 13 mobilných odberných miest. MOM na Opatovskej ulici 753 – otvorené v pracovných dňoch v čase 10.45 – 14.45 a 15.15 – 19.15 h, cez víkend 8.00 – 11.45 a 12.15 – 16.30 h, posledný odber 15 min pred ukončením, objednaní majú prednosť MOM v Ústrednej vojensk…