Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Turniansky majáles

  02.05.2022

  Obec Trenčianska Turná v spolupráci s DHZ Trenčianska Turná Vás pozývajú na: Turniansky majáles dňa: 21. mája 2022 od 20.00 hod. v KD. do tanca hrá Hrabovská kapela! vstupné: 3 € Tešíme sa na Vás!…

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  21.04.2022

  Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia. Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ci…

 • Západoslovenská distribučná, a. s. - oznam

  05.04.2022

  Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje občanom, že v priebehu 2 mesiacov budú na betónových stĺpoch budovať optickú sieť. Žiadame Vás, aby bol umožnený prístup k stĺpom a neparkovali ste pred nimi autá. Stavbu realizuje firma Profi - NETWORK, s.r.o. Za porozumenie ďakujeme.…

 • Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. - špecializované sociálne poradenstvo

  10.03.2022

  Naše Centrum už možno poznáte. Od roku 2017 poskytujeme sociálnu službu VČASNEJ INTERVENCIE, ktorá je určená rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením do 7 rokov veku. Naše služby sme rozšírili, aby sme mohli pomáhať aj ostatným rodinám, ktoré majú člena so zdravotným znevýhodnením a p…

 • Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

  02.03.2022

  Obchodníci s ľuďmi môžu zneužiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny.  V reakcii na túto situáciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminalit…

 • Oznam - majitelia psov

  24.02.2022

  Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú povinní zbierať psie exkrementy. Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického…

 • Petícia za referendum

  17.02.2022

  ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU, KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTÉ VOĽBY. Viac info na: Petícia za referendum (zmos.sk)   Petičný hárok môžte prísť podpísať na obecný úrad počas úradných hodín.    …

 • Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

  12.01.2022

  Pomáhame chrániť deti v ohrozeníNásilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc …

 • Knižnica

  20.12.2021

  Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej   Vážení občania, Obecná knižnica je od 21.12.21 otvorená od 15:00 hod. do 18:00 hod.   PRAVIDLÁ  NÁVŠTEVY Obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest. Pri vstupe do priestorov knižnic…

 • „Pre niekoho odpad, pre nás poklad“

  13.12.2021

  Tak znie názov projektu, ktorý sa nám podarilo v máji tohto roku získať. Našu základnú školu tak potešila správa o úspešnosti ďalšieho environmentálneho projektu. Trenčiansky samosprávny kraj schválil našu žiadosť o grant Zelené oči.  Poďme sa na úvod oboznámiť s obsahom tohto projektu. Hl…

 • Zimná údržba v obci

  09.12.2021

  Obecný úrad v Trenčianskej Turnej upozorňuje a žiada všetkých vodičov motorových vozidiel, aby počas vykonávania zimnej údržby v našej obci, neparkovali vozidlá na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a na chodníkoch. Zabezpečíte tak, aby Vaše ulice boli počas zimného obdobia u…

 • Nájomné zmluvy na hrobové miesta

  24.09.2021

  Vážení občania,  podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto a následne zaplatením poplatku za nájom na 10 rokov. Na cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre sa na hrobové miesta,…

 • Mimoriadne núdzové opatrenia afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

  04.08.2021

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zasiela "Mimoriadne núdzové opatrenia" zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov vydané Ústredným riaditeľom Prof. MVDr. Jozefom Bírešom s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania. mimoriadn…

 • Deti na koľajniciach

  03.06.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený výskyt detí na koľajniciach aj v našej obci upozorňujeme, že mimoriadne nebezpečné zábavky detí a mládeže na železničných tratiach a v ich blízkosti sa pre tínedžerov môžu zdať ako výborná zábava, no znamená vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti želez…

 • Upozornenie - Cyklisti a nosenie prilby

  12.05.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na nehody, ktoré sa v uplynulých dňoch stali, Vás žiadame o dôslednú kontrolu nosenia prilby u vašich detí pri jazde na bicykli. Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke deti do 15 rokov sú povinné nosiť prilbu všade. Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s v&yac…

 • Dar obci

  27.01.2021

  Našu obec sa rozhodol popdoriť výrobca nožnicových stanov. Výrobca BRIMO - párty stanov nás v Máji 2021 nezištne podporí a daruje nám stan 3x3m.