Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • Upozornenie pre cestujúcich - obmedzenie autobusových spojov

  07.12.2021

  Nasledujúce zmeny sú platné od 12.12.2021:   Úsek Trenčín – Beckov bude obslúžený autobusovým spojom č. 3 linky 304 417 (trasa linky Hôrka nad Váhom – NMnV – Beckov – Trenčín) s odchodom 6:10 z obce Hôrka nad Váhom. Spoj bude presmerovaný cez Trenčiansku Turnú a Trenčín - Biskupice, aby za…

 • Vianočné ozdoby...

  02.12.2021

  Milí naši občania, potešte seba a prispejte našim seniorom z Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov v Trenčianskej Turnej kúpou ozdôb, ktoré vlastnoručne vyrobili, aby ozdobili vaše domovy. K dispozícii sú na obecnom úrade. Dobrovoľným príspevkom ich motivujete k ďalšej tvorbe.…

 • Zberný dvor

  02.12.2021

  Počas sviatkov bude zberný dvor otvorený nasledovne:   18.12.2021 sobota od 08.00 hod. do 12.00 hod. 24.12.2021 piatok štátny sviatok   zatvorený 27.12.2021 pondelok od 13.00 hod. do 18.00 hod. 28.12.2021 utorok od 13.00 hod. do 15.00 …

 • zber plastov

  01.12.2021

  Dňa 08.12.2021 t.j. v stredu  sa uskutoční zber plastov spred rodinných domov. Zviazané vrecia vyložte pred rodinné domy v skorých ranných hodinách.   Na základe nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2016 nastali zmeny, na základe ktorých sa na obecnom úrade neb…

 • Knižnica

  30.11.2021

  Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej   Vážení občania, na základe nariadenia vlády a vyhlásenia zákazu vychádzania je obecná knižnica zatvorená.       PRAVIDLÁ  NÁVŠTEVY Obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest. Pri v…

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  30.11.2021

  nudzovy-stav-25-11-021-final.pdf [PDF, 200,49 kB]   Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu: https://korona.gov.sk/ Vyhlášky: vyhlaska-268.pdf [PDF, 908,19 kB] ts-vyhlasky-prevadzky-hp-ruska-otp-zamestnani…

 • Voľné pracovné miesto na pozíciu referenta ekonomiky/účtovníctva Trenčianska Teplá

  26.11.2021

  Obec Trenčianska Teplá hľadá "Voľné pracovné miesto na pozíciu referenta ekonomiky/účtovníctva". referent-ekonomiky-a-uctovnictva.pdf [PDF, 131,55 kB]

 • Upozornenie pre cestujúcich - obmedzenie autobusových spojov

  25.11.2021

  UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH Trnavský samosprávny kraj (ďalej len "TTSK") si Vás dovoľuje informovať, že TTSK, ako objednávateľ prímestskej autobusovej linky 204426 Piešťany – Beckov – Trenčín bude s účinnosťou od 12.12.2021 vyššie uvedenú linku prevádzkovať len po Nové Mesto nad Váho…

 • Slávenie svätých omší

  25.11.2021

  Vážení občania, na základe nariadenia vlády a vyhlásenia zákazu vychádzania je slávenie sv. omší zrušené až do odvolania.   

 • ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná hľadá ....

  16.11.2021

  ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá dvoch zamestnancov  na pozíciu: učiteľka materskej školy Predpokladaný nástup do zamestnania  Učiteľka MŠ - 10. 1. 2022, výberové konanie končí 10. 12. 2021 Učiteľka MŠ  -  3. 3. 2022,  výberové konanie končí 10. 12. 2021 Žiadosť, ži…

 • Kúpele v regióne Trenčianske Teplice

  11.11.2021

  "KÚPELE V REGIÓNE" Trenčianske Teplice pre obyvateľov našej obce je skvelá príležitosť v zimnom období využiť vstupy do termálnych bazénov za zvýhodnené ceny a to od 01.12.2021 do 28.02.2022 denne. Cenník: doc111121-11112021140316.pdf [PDF, 178,65 kB]…

 • Výzva Západoslovenská distribučná, a.s.

  09.11.2021

  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie s…

 • Nájomné zmluvy na hrobové miesta

  24.09.2021

  Vážení občania,  podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto a následne zaplatením poplatku za nájom na 10 rokov. Na cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre sa na hrobové miesta,…

 • Výzva pre podnikateľov

  31.08.2021

  Výzva pre podnikateľov - IROP-CLLD-ACU4-511-001 (A1 - Podpora podnikania a inovácií)  Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie…

 • COVID automat - infografiky

  24.08.2021

  Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.  

 • Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

  16.08.2021

  Upozornenie na povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021. povinnosti-kanal.pdf [PDF, 229,94 kB]