Preskočiť na obsah

Archív aktualít

 • MUDr. Andrea Trebatická - oznam

  08.08.2022

  NZZ – Trenčianska Turná, MUDr. Trebatická Andrea  oznamuje,  že  od 15. augusta 2022 do 24. augusta 2022 nebude ordinovať. Zastupovanie počas dovolenky: Od 15.8.22 do 19.8.22 MUDr. Monika Lacková, Soblahov, 032/6524854 Od 22.8.22 do 24.8.22 MUDr.Janka Mikušová, Trenčianske Stankovce, 03…

 • Letné kino

  08.08.2022

  Pozývame Vás na letné kino v areáli TJ Slovan Trenčianska Turná: dňa 26.08.2022 sa bude premietať rozprávka pod názvom:     "Myši patria do neba"        

 • Kultúrne leto na Hámroch

  08.08.2022

  Pozývame Vás, na kultúrne leto na Hámroch dňa 14. augusta 2022 o 15.00 hod., pre potešenie zahrajú Heligonkári Martin a Anetka Poliakovci a ich dedko.

 • zber plastov

  03.08.2022

  Dňa 10.08.2022 t.j. v stredu  sa uskutoční zber plastov spred rodinných domov. Zviazané vrecia vyložte pred rodinné domy v skorých ranných hodinách.   Na základe nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2016 nastali zmeny, na základe ktorých sa na obecnom úrade neb…

 • Inflačná pomoc v sume 100 eur

  11.07.2022

  Inflačná dotácia v sume 100 eur inflacna-pomoc-letak.pdf [PDF, 35,24 kB] Dňa 01. 06. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,…

 • Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

  04.07.2022

  Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín žiadajú o dočasné obmedzenie užívana pitnej vody v obci Trenčianska Turná v nasledujúcom rozsahu: Zákaz polievana zárad a trávnikov, zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene, zákaz napúšťania bazénov, zákaz umývania áut, zákaz polievania …

 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

  27.06.2022

  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 27. júna 2022 08.00 hod. do odvolania. vyhlasenie-casu-znvp-2022-27.6.pdf [PDF, 17…

 • Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. - špecializované sociálne poradenstvo

  10.03.2022

  Naše Centrum už možno poznáte. Od roku 2017 poskytujeme sociálnu službu VČASNEJ INTERVENCIE, ktorá je určená rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením do 7 rokov veku. Naše služby sme rozšírili, aby sme mohli pomáhať aj ostatným rodinám, ktoré majú člena so zdravotným znevýhodnením a p…

 • Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

  02.03.2022

  Obchodníci s ľuďmi môžu zneužiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny.  V reakcii na túto situáciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminalit…

 • Oznam - majitelia psov

  24.02.2022

  Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú povinní zbierať psie exkrementy. Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického…

 • Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

  12.01.2022

  Pomáhame chrániť deti v ohrozeníNásilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc …

 • Nájomné zmluvy na hrobové miesta

  24.09.2021

  Vážení občania,  podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto a následne zaplatením poplatku za nájom na 10 rokov. Na cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre sa na hrobové miesta,…

 • Deti na koľajniciach

  03.06.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený výskyt detí na koľajniciach aj v našej obci upozorňujeme, že mimoriadne nebezpečné zábavky detí a mládeže na železničných tratiach a v ich blízkosti sa pre tínedžerov môžu zdať ako výborná zábava, no znamená vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti želez…

 • Upozornenie - Cyklisti a nosenie prilby

  12.05.2021

  Vážení rodičia, vzhľadom na nehody, ktoré sa v uplynulých dňoch stali, Vás žiadame o dôslednú kontrolu nosenia prilby u vašich detí pri jazde na bicykli. Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke deti do 15 rokov sú povinné nosiť prilbu všade. Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s v&yac…

 • Bezplatná licencia na profesionálny program GstarCAD

  09.10.2020

     V rámci projektu "SOLIDARITA s mestami a obcami" Naša obec získala bezplatne licenciu na profesionálny program GstarCAD. Program je určený na technické kreslenie (https://www.gstarcad.sk/). Zamestnancom obecného úradu bude nápomocný pri rôznych návrhoch projektov, územnom pláne a pod.…

 • Oznamy prostredníctvom sms

  14.07.2020

  Nepočuli ste dôležité oznamy z miestneho rozhlasu? Chceme, aby sa ku Vám dostali dôležité informácie a preto Vám ponúkame možnosť dostávať dôležité oznamy formou sms správy od obecného úradu. V prípade záujmu vyplňte žiadosť a doručte ju na obecný úrad osobne, poštou alebo mailom na adresu s…