Preskočiť na obsah

Sociálna starostlivosť


Obec poskytuje občanom socialnu starostlivosť v nasledovnom rozsahu:

Teréna sestra 

Rozvoz obedov 

Dom sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná

 

Prenájom bytov

 Informácie o poskytovaných službách 032/658 52 33 p. Zuzana Paláková