Preskočiť na obsah

Matrika


Na matrike vybavíte:

 • zápis narodenia do matriky
 • určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
 • uzatvorenie manželstva
 • zápis úmrtia do matriky
 • vedenie osobitnej matriky
 • vystavenie druhopisu rodného listu
 • vystavenie druhopisu sobášneho listu
 • vystavenie druhopisu úmrtného listu
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska
 • oprava rodných čísel
 • prijatie predošlého priezviska po rozvode
 • zápis dodatočných záznamov
 • výpis z knihy narodení, manželstiev a úmrtí
 • potvrdenia o stave žití a úmrtí
 • osvedčenie podpisov na listine
 • osvedčenie listín
 • evidencia obyvateľstva
 • evidencia nehnuteľností obce
 • daň z nehnuteľnosti právnicke osoby

Správne poplatky

Kontakt

Email: matrika@trencianskaturna.sk
Tel: 032/6585233
Fax: 032/6585222

Úradné hodiny matriky:

PONDELOK 7:30 - 15:30
UTOROK 7:30 - 15:30
STREDA 7:30 - 17:00
ŠTVRTOK 7:30 - 15:30 (nestránkový deň)
PIATOK 7:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30