Preskočiť na obsah

Dane a poplatky


Dane a poplatky:

 • daň z nehnuteľnosti FO a PO – vybavenie
 • daň za psa – vybavenie 
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – vybavenie
 • oslobodenie, zníženie poplatku za KO a DSO - príjem žiadostí, vybavenie
 • zníženie dane z nehnuteľnosti – príjem žiadosti, vybavenie
 • prideľovanie nádob na komunálny odpad
 • evidencia psov (vydávanie známok)
 • evidencia včelstva
 • príjem a odoslanie pošty
 • vyhlasovanie MR
 • prenájom KD
 • povoľovanie tanečných zábav - vybavenie

Tlačivá su prílohou VZN

Kontakt

Email: dane@trencianskaturna.sk

Tel:  032/6585222
Fax: 032/6585222

Úradné hodiny:

PONDELOK 7:30 - 15:30
UTOROK 7:30 - 15:30
STREDA 7:30 - 17:00
ŠTVRTOK 7:30 - 15:30 (nestránkový deň)
PIATOK 7:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30