Preskočiť na obsah

Cintorín


V obci sú dve pohrebiska, v Trenčianskej Turnej a v miestnej časťi Hámre

Tu si môžete pozrieť plán cintorína  cez portál GIS

www.virtualnycintorin.sk

 

Obec Trenčianska Turná oznamuje občanom, že v zmysle zákona uzatvára na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej nájomné zmluvy na hrobové miesta na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej a v miestnej časti Hámre.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú:

Pondelok v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Utorok     v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Streda      v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod.

Piatok       v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod.

Občania, môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne na adresu:

Obecný úrad

Trenčianska Turná 86

913 21  Trenčianska Turná

V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, Vaša presná adresa, rodné číslo a telefonický kontakt.

Nájomné je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov.

V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta.

Žiadame občanov, ktorí tieto zmluvy doposiaľ neuzatvorili, aby prišli na obecný úrad počas úradných hodín uzavrieť nájomnú zmluvu. V opačnom prípade budú hroby postupne zrušené v súlade s platnou legislatívou.