Preskočiť na obsah

750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Trenčianska Turná


 

Milí priatelia, mladší i tí skôr narodení, bývajúci v našej obci od nepamäti, ale i Vy, ktorí ste sa stali Turňanmi len nedávno......
Vám všetkým je určené toto slovo.

 

TRENČIANSKA TURNÁ 750- ročná

  • Opäť pripomíname dátum : 16. - 18. august 2019
  • Opäť pripomíname, že v uvedené dni sa konajú oslavy 1. písomnej zmienky o našej obci
  • Opäť Vás týmto prosíme o spoluprácu, ak nechcete byť „pri tom“ iba ako diváci, ale máte chuť pomôcť:

- pri upratovaní ihriska v nedeľu ráno /18.8.2019/
- pri čapovaní nápojov v stánku obecného úradu /17. a 18.8.2019/
- pri zapojení sa do sprievodu /krojovaná skupina, prvomájový sprievod, pionieri ..../- 17.8.2019
- pri zapožičaní Vašich zbierok na výstavy

- hláste sa, prosíme, na sekretariáte obecného úradu.

  • Opäť pridávame informácie o programe, tentokrát o umelcoch, ktorí prídu spríjemniť naše oslavy.....

PIATOK 16.8.2019

16,00 – Zasadenie pamätných stromov pred KD

            Slávnostné zasadnutie OcZ - oceňovanie občanov

19,00 – FS Vršatec Dubnica nad Váhom


SOBOTA 17.8.2019


14,00 – Sprievod obcou od KD na ihrisko TJ Slovan

16,00 – Slávnostné otvorenie osláv na ihrisku TJ Slovan

              Krst novej monografie o obci

              FS Večernica

              DFS Štvorlístok

              Turňanskí heligónkari

17,00 – Speváčka Sima Martausová

19,00 – Hudobná skupina SOKOLY – hudobná skupina známa z relácie Všetko čo mám rád

21,00 – Tanečná zábava – hudobná skupina AMAZON

 

NEDEĽA 18.8.2019


10,30 – Slávnostná svätá omša (Rímskokatolícky kostol sv. Martina)

13,00 – Mutňanský s kapelou

15,00 – Števo Hruštinec – zabávač, imitátor, spevák

17,00 – Hudobná skupina HEX

Tak, títo účinkujúci sú už pre Vás pripravení, je len na Vás, či neodmietnete naše pozvanie na ich vystúpenia.

  • Opäť Vás tiež prosíme, aby ste k tomuto výročiu pripravovali i Vaše príbytky, záhrady, prostredie, v ktorom žijete, aby i Vaši potomkovia mohli o 50 rokov v historických dokumentoch čítať, že naša obec počas osláv „kvitla a bola zaodetá do krásy“.

Verím, že sa spolu „zomkneme“, aby tak ako pred 50-mi rokmi, naše slávnosti boli dôstojným holdom duchovnému dedičstvu otcov..... A za to Vám už vopred ďakujeme.
A ešte: nezabudnite si, prosím, svoje letné dovolenky naplánovať tak, aby ste v tieto dni – ako správni Turňania – medzi nami , i s Vašimi blízkymi a priateľmi, nechýbali.....

                                                                                                                                                                               Prípravný výbor osláv